Trainingen VCA-VOL

Doel van de opleiding

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om kennis en inzicht te krijgen in specifieke veiligheidseisen en voorschriften die belangrijk zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden op een veilige en verantwoordelijke wijze.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor alle operationeel leidinggevende die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA VOL certificaat verplicht stelt.

Inhoud

Tijdens de opleiding VCA VOL wordt de theorie met u doorgenomen en wordt u voorbereid op het examen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen;

 • Arbo-wet
 • Risico, veiligheid, ongeval en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaren van elektriciteit
 • Brand en explosiegevaar
 • Veiligheidsprocedures en besloten ruimte
 • Hijsen, tillen, struikelen en verstappen
 • Werken op hoogte, hand- en machinaal gereedschap
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het bevorderen van veilig werken
 • Taak risico analyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Ergonomie en de risico’s van geluid, straling en asbest

Examen

MSR Verhuur verzorgt het gehele traject voor u, van cursus, examen tot het diploma. Na afloop van de opleiding VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevende legt u een examen af. Onze vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u uw VCA VOL examen goed voorbereid kunt afleggen.

Diploma

Als de cursist het examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het diploma VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevende. Het diploma heeft een geldigheid van 10 jaar.

Locatie

Groepstrainingen kunnen worden gegeven op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in het trainingscentra van MSR Verhuur.

Duur van de opleiding

De opleiding VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevende duurt 2 dagen.