Opleiding Kleine blusmiddelen

Doel van de opleiding

De cursisten trainen in het adequaat kunnen optreden bij een beginnende op kleine brand.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor de medewerkers die binnen de organisatie bekend willen worden met het gebruik van kleine blusmiddelen.

Inhoud

Tijdens de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening worden de theorie en praktijk met u doorgenomen en wordt u voorbereid op het examen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen;

Theorie

  • Wat is een brand?
  • Hoe ontstaat een brand?
  • Hoe is een brand te voorkomen?
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand

Praktijk

  • Oefenen met diverse soorten blusmiddelen

Examen

MSR Verhuur verzorgt het gehele traject voor u, van cursus, examen tot het certificaat. Na afloop van de opleiding kleine blusmiddelen legt u een examen af. Onze vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u uw examen goed voorbereid kunt afleggen.

Certificaat

Als de cursist het theorie en het praktijk examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het certificaat kleine blusmiddelen. Het certificaat heeft een geldigheid van 1 jaar.

Locatie

Groepstrainingen kunnen worden gegeven op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in het trainingscentra van MSR Verhuur.

Duur van de cursus

De opleiding kleine blusmiddelen duurt 1 dagdeel.