Opleiding Basis Bedrijfshulpverlening

Doel van de opleiding

De cursisten worden tijdens deze cursus op de hoogte gebracht van oorzaken en risico’s bij het ontstaan van brand. De cursisten leren op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden en de noodzakelijke levensreddende eerste hulp te verlenen. De cursisten trainen op een eventuele ontruiming. Na deze training bent u vertrouwd met de basistechnieken van bedrijfshulpverlening.

Doelgroep

De basiscursus bedrijfshulpverlening is bedoeld voor medewerkers binnen uw bedrijf, die de bedrijfshulpverlening op zich gaan nemen en nog niet eerder een BHV opleiding hebben gevolgd.

Inhoud

Tijdens de opleiding basis bedrijfshulpverlening worden de basistechnieken met u doorgenomen en wordt u voorbereid op het examen. De volgende onderwerpen zullen tijdens de opleiding aan bod komen;

  • Levensreddende handelingen
  • Het bestrijden van een beginnende brand
  • Ontruimingen
  • Communicatie

Examen

MSR Verhuur verzorgt het gehele traject voor u, van cursus, examen tot het certificaat. Na afloop van de opleiding basis bedrijfshulpverlening legt u een examen af. Onze vakbekwame instructeurs zien er op toe dat u uw examen goed voorbereid kunt afleggen.

Certificaat

Als de cursist het theorie en het praktijk examen met goed gevolg afsluit ontvangt hij/zij het certificaat bedrijfshulpverlener.

Locatie

Groepstrainingen kunnen worden gegeven op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in het trainingscentra van MSR Verhuur.

Duur van de cursus

De opleiding basis bedrijfshulpverlener duurt 2 dagen.

Ingangseisen

De minimale leeftijd voor deelname aan deze cursus is 18 jaar.